Institute of Business Logistics and General Management

Institute of Business Logistics and General Management

Budowanie strategii rynkowych. Dobra strategia wymaga oryginalności, kreatywności i niezależności myślenia. Tak, jak zaleca amerykanskie przysłowie, dowiedz si\k e, co robiq inni i zrób inaczei

TitleBudowanie strategii rynkowych. Dobra strategia wymaga oryginalności, kreatywności i niezależności myślenia. Tak, jak zaleca amerykanskie przysłowie, dowiedz si\k e, co robiq inni i zrób inaczei
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsDietl., M., H. Simon, G. Kolat, Bernd Kaluza and Thorsten Blecker
Journalmanager
Pagination4 - 7
Date Published2000///
Institute of Business Logistics and General Management (W-2) | Technische Universität Hamburg
Am Schwarzenberg-Campus 4 | 21073 Hamburg | Tel.: +49 40 42878-3525
© 2010